MODEL EKOHYDRODYNAMICZNY

48 godzinna prognoza warunków hydrologicznych i hydrodynamicznych dla obszaru:

Model ekohydrodynamiczny został; zbudowany w IOUG. Składa się z dwu modułów - hydrodynamicznego M3D_UG i ekosystemowego - ProDeMo. Model pracuje w trybie pre-operacyjnym na obszarze południowego Bałtyku oraz Zatoki Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej. Prognozy 48 godzinne obejmują pola prądów powierzchniowych, temperatury i zasolenia wody morskiej. Ponadto prognozuje pola soli biogenicznych: azotanów, amoniaku, fosforanów, krzemianów, azotu i fosforu całkowitego, stężenia tlenu w wodzie morskiej oraz biomasy fitoplanktonu.

 


Last modified: Tuesday December 21, 2004 15:52