Preoperacyjny model ekohydrodynamiczny
Jak powstał model ?
Opis modelu
Walidacja modelu
Projekty naukowe KBN
Projekty naukowe EU
Publikacje
Prezentacje
Postery
Raporty
Kontakt

Strona powstała z funduszy:
CENTRE OF EXCELLENCE FOR BALTIC DEVELOPMENT, EDUCATION AND RESEARCH